Rate this post

Đây là nội dung tại Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Theo đó, mức lệ phí cấp hộ chiếu được giảm 20% so với mức lệ phí được quy định tại Thông tư 219/2016/TT-BTC đến hết năm 2020; cụ thể:

– Lệ phí Cấp mới: 160.000 đồng (mức thu trước đó là 200.000 đồng);

– Lệ phí Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 320.000 (mức thu trước đó là 400.000 đồng);

– Lệ phí Gia hạn hộ chiếu: 80.000 (mức thu trước đó là 100.000 đồng);

– Lệ phí Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 80.000 (mức thu trước đó là 100.000 đồng).

Một số mức thu lệ phí khác như:

– Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh: 160.000 đồng (mức thu trước đó là 200.000 đồng);

– Cấp công hàm xin thị thực: 8.000 (mức thu trước đó là 10.000 đồng);

– Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC:

+ Cấp lần đầu 960.000 (mức thu trước đó là 1.200.000 đồng);

+ Cấp lại 800.000 (mức thu trước đó là 1.000.000 đồng).

– Lệ phí cấp tem AB 40.000 (mức thu trước đó là 50.000 đồng).

Thông tư 57/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6/2020 đến hết 31/12/2020.