Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin mới về kiểm định thực vật nhập khẩu vào Châu Âu do Cục Xuất nhập khẩu thông báo.

EU thay đổi quy định về kiểm dịch thực vật đối với nông sản nhập khẩu

(Bắt đầu từ ngày 1/9/2019, Ủy ban châu Âu sẽ áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật chặt chẽ với nhiều loại nông sản nhập khẩu từ các nước bên ngoài EU)

Trước thay đổi quan trọng về kiểm dịch thực vật của Liên minh châu Âu ( EU ), Cục Bảo vệ thực vật đã có văn bản số 2393/BVTV-KD về việc thực hiện quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của EU gửi các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng trực thuộc để chủ động và nghiêm túc thực hiện.

Để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thực hiện kiểm tra các lô hàng xuất khẩu theo đúng quy định về kiểm dịch thực vật của EU.

Đối với các lô quả có múi và xoài tươi xuất khẩu, phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và đảm bảo không nhiễm ruồi đục quả. Thông tin về vườn không nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý phải được ghi vào giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng cần chủ động thông báo, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân xuất khẩu biết và tuân thủ các quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu mới được EU điều chỉnh.

Các Chi cục trưởng cũng cần quán triệt tới toàn thể cán bộ trong đơn vị và các trạm kiểm dịch thực vật ủy quyền trong vùng phụ trách thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục Bảo vệ thực vật để kịp thời giải quyết.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT – BỘ NN & PTNT

Địa chỉ: Số 149 Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
 (024) 38 519 451 – Fax: (024) 35 330 043
Email:
contact@ppd.gov.vn

Doanh nghiệp có thể tham khảo Danh sách các Công ty xử lý KDTV xuất nhập khẩu theo link: http://ppd.gov.vn/xuat-khau-nhap-khau-63/danh-sach-cac-cong-ty-xu-ly-kdtv-xuat-nhap-khau.html