LAST NEWS

EDUCATION PROGRAM

Demand to buy Nigerian pharmaceuticals

Can Tho Department of Industry and Trade sent a business to order pharmaceutical products from Nigerian enterprises, provided by the Vietnam Trade...

The need to order surimi

Can Tho Department of Industry and Trade would like to inform businesses that they need to buy surimi from Korean enterprises, provided...

Thông báo thực phẩm vi phạm Tháng 5-2019

Kính gửi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông...

Thông báo mất điện tuần lễ từ 21/7/2019 đến 28/7/2019

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Hội...

Thông báo thực phẩm vi phạm Tháng 5-2019

Kính gửi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông...

Thông báo mất điện tuần lễ từ 21/7/2019 đến 28/7/2019

Kính gửi quý Hội viên/Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến Qúy Hội...

NEWS

Demand to buy Nigerian pharmaceuticals

Can Tho Department of Industry and Trade sent a business to order pharmaceutical products from Nigerian enterprises, provided by the Vietnam Trade...

The need to order surimi

Can Tho Department of Industry and Trade would like to inform businesses that they need to buy surimi from Korean enterprises, provided...

Demand to buy Nigerian pharmaceuticals

Can Tho Department of Industry and Trade sent a business to order pharmaceutical products from Nigerian enterprises, provided by the Vietnam Trade...

The need to order surimi

Can Tho Department of Industry and Trade would like to inform businesses that they need to buy surimi from Korean enterprises, provided...

Demand to buy Nigerian pharmaceuticals

Can Tho Department of Industry and Trade sent a business to order pharmaceutical products from Nigerian enterprises, provided by the Vietnam Trade...

The need to order surimi

Can Tho Department of Industry and Trade would like to inform businesses that they need to buy surimi from Korean enterprises, provided...

MEMBER

PARTNER

Call Now Button