Rate this post

Kính gửi Quý Hội viên/Doanh nghiệp,

CBA kính chuyển đến Quý Hội viên/Doanh nghiệp công văn số 248/XNK-NSdanh sách thông báo của Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương và công văn số 1388/SCT-QLTM dự thảo của Sở Công thương v/v các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/03/2022 đến 20/04/2022.

Trân trọng.