5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 99 Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giám đốc: Ông Trương Chí Hùng

SĐT: 0292. 3838 746 – 2240 478

Email: huongduongct@vnn.vn

Ngành nghề: Áo đi mưa, yếm nhựa ( ngành thủy sản), bảo hộ lao động.