5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 35-37 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Phương

SĐT: 0292 3753111

Ngành nghề: VP TĐL Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Cần Thơ 1