Rate this post

1. Đăng báo về đời tư cá nhân khi chưa có sự đồng ý bị phạt đến 30 triệu đồng

Đây là mức phạt theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin trên báo làm tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng chưa có sự đồng ý của cá nhân đó;

(Hiện hành mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm này là từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng).

Lưu ý: Trên đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

2. Số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Theo đó, quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập gồm:

– Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

– Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ĐVSN công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên:

+ Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức thì được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên thì được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012.

3. Quy định phân cấp kỹ thuật thành viên tổ bay quân sự

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 120/2020/TT-BQP về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, quy định phân cấp kỹ thuật thành viên tổ bay quân sự như sau:

– Phân cấp kỹ thuật dẫn đường trên không:

+ Dẫn đường trên không quân sự cấp 3;

+ Dẫn đường trên không quân sự cấp 2;

+ Dẫn đường trên không quân sự cấp 1.

– Phân cấp kỹ thuật cơ giới trên không:

+ Cơ giới trên không quân sự cấp 3;

+ Cơ giới trên không quân sự cấp 2;

+ Cơ giới trên không quân sự cấp 1.

– Phân cấp kỹ thuật trinh sát tuần thám trên không:

+ Trinh sát tuần thám trên không quân sự cấp 3;

+ Trinh sát tuần thám trên không quân sự cấp 2;

+ Trinh sát tuần thám trên không quân sự cấp 1.

Thông tư 120/2020/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

4. Tăng cường triển khai dự án thu phí điện tử không dừng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 39/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải:

– Tập trung, quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án thu phí điện tử không dừng (giai đoạn 1, 2) đảm bảo tiến độ, chất lượng, kết nối liên thông, đồng bộ, an toàn, bảo mật theo đúng quy định pháp luật và Quyết định 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020.

– Quyết định tạm dừng hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu điện tử không dừng theo đúng quy định của pháp luật…