Rate this post

Sau đây là một số văn bản nổi bật đã cập nhật tuần qua (từ ngày 17- 23/8/2020):

1. Quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Ngày 14/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, việc công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu được hướng dẫn như sau:

– Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu:

+ Phát hành trong nước: Công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

+ Phát hành ra thị trường quốc tế: gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 27 Nghị định 163/2018.

– Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu:

+ Phát hành trong nước: Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 163/2018.

+ Phát hành ra thị trường quốc tế: Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 163/2018.

– Công bố thông tin định kỳ.

– Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 77/2020/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 28/9/2020).

2. Ban hành mới Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Đây là nội dung Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ LĐ-TB&XH .

Theo đó, ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm 32 nhóm công việc (Xem chi tiết tại đây).

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/10/2020 và thay thế Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016.

3. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới

Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH về mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, mẫu mới sẽ thay thế mẫu D02-TS tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Việc lập mẫu là để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động và khai báo tình hình sử dụng người lao động tại đơn vị.

Xem thêm hướng dẫn lập mẫu tại Quyết định 1040/QĐ-BHXH có hiệu lực từ 18/8/2020.

4. Cố tình gọi khi chủ thuê bao đã từ chối nhận quảng cáo bị phạt đến 10 triệu đồng

Đây là nội dung tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Cụ thể, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo.

Mức phạt nêu trên cũng đồng thời áp dụng đối với các hành vi sau đây:

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo;

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

Xem thêm chi tiết tại tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/10/2020).