Rate this post

1. Mức lương mới của sĩ quan quân đội từ ngày 01/7/2019

Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, căn cứ mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng thì lương cấp bậc quân hàm sĩ quan cũng được áp dụng mới từ ngày 01/7/2019, đơn cử như: 

– Đại tướng: 15.496.000 đồng (tăng 1.040.000 đồng);

– Thượng tướng: 14.602.000 đồng (tăng 980.000 đồng);

– Trung tướng: 13.708.000 đồng (tăng 920.000 đồng);

– Thiếu tướng: 12.814.000 đồng (tăng 860.000 đồng);  

– Đại tá: 11.920.000 đồng (tăng 800.000 đồng); 

– Thượng tá: 10.877.000 đồng (tăng 730.000 đồng); 

– Trung tá: 9.834.000 đồng (tăng 660.000 đồng); 

– Thiếu tá: 8.940.000 đồng (tăng 600.000 đồng);…

Xem chi tiết tại Thông tư 79/2019/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/7/2018 và thay thế Thông tư 88/2018/TT-BQP ngày 28/6/2018).

2. Nghiêm khắc ngăn chặn tình trạng “vòi vĩnh”, “chung chi” của CB, CC 

Đây là nội dung nổi bật tại Công điện 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo đó, trước tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong một số lĩnh vực (hải quan, thuế, quản lý thị trường…), Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp:

– Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ;

– Ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể;

– Có cơ chế kiểm soát hiệu quả khi CB, CC thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, hải quan, thuế,… ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi” vì động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ;

– Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. 

– Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của CB, CC để có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm.

3. Chưa đủ 18 tuổi không được sử dụng dịch vụ tại vũ trường 

Từ ngày 01/9/2019, Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi (quy định hiện hành cấm người chưa đủ 18 tuổi vào khiêu vũ tại vũ trường). 

Ngoài ra, không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Nếu có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Nghị định này cũng đồng thời yêu cầu phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ),…

4. 04 trường hợp án lệ được xem xét thông qua

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ trong xét xử quy định rõ 04 trường hợp án lệ được xem xét thông qua bao gồm:

– Được phát triển từ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án và đã được lấy ý kiến theo hướng dẫn tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết này;

– Được Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đề xuất;

– Được Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao đề xuất;

– Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn khi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.

Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố thay vì “sau 45 ngày từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án TANDTC” như hiện nay.

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019 và thay thế Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015.