Rate this post

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, thực hiện với kết quả tối ưu cả 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế:

– Duy trì các hoạt động KT-XH trong mọi lĩnh vực, không để đình trệ, đứt gãy; các cơ sở sản xuất phải có phương án tổ chức sản xuất phù hợp, phòng dịch chặt chẽ, không để ngưng trệ hoạt động SXKD.

– Về phòng, chống dịch:

+ Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh, nhất là trong hệ thống y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện.

+ Tiếp tục chung sống, chiến đấu trường kỳ với dịch bệnh.

+ Trường hợp xuất hiện ca bệnh phải khoanh vùng, cách ly gấp và thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, không để dịch bệnh lây lan rộng, không để người dân lo lắng, bất ổn do giãn cách xã hội.

+ Phát huy kinh nghiệm quý như thần tốc chỉ đạo, truy vết và xét nghiệm nhanh trên diện rộng; truyền thông sâu rộng, kịp thời; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và niềm tin, ủng hộ của nhân dân.

Thông báo 309/TB-VPCP được ban hành ngày 24/8/2020.