Rate this post

 Nhằm mục đích tạo cơ hội cho khách hàng trải nghiệm thực tế cùng nền tảng và các ứng dụng của Base trong việc kiến tạo môi trường làm việc số, nay Base tổ chức Demo Tour 04: Kiến tạo Môi trường Làm việc số – Trải nghiệm thực tế cùng nền tảng và các ứng dụng của Base, với sự tham gia chia sẻ của:

  • Ông Trần Thế Như Hiệp – Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Công nghệ NHO NHO (Tổ chức chứng nhận NHO).
  • Ông Mai Chí Thảo – Business Consulting Manager – Base.vn

 Thời gian sự kiện: Thứ Bảy, ngày 31/10/2020

Địa điểm: Khách sạn Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Nội dung chia sẻ từ chương trình:

  • 8:30-9:00: Check-in & Networking
  • 9:00-9:10: Ổn định chỗ ngồi và phát biểu đầu chương trình
  • 9:10-9:45: Chia sẻ của Ông Trần Thế Như Hiệp – Bài toán quản trị của Tổ chức chứng nhận NHO và hành trình Tổ chức áp dụng Base vào các hoạt động của Doanh Nghiệp
  • 9:45-10:15: Chia sẻ của Ông Mai Chí Thảo – Số hóa dòng chảy thông tin trong doanh nghiệp – Bộ giải pháp quản lý vận hành và quản trị nhân sự
  • 10:15-11:30: Hành trình triển khai bộ giải pháp Base cho mỗi nhóm doanh nghiệp tham dự
  • 11:30: Kết thúc sự kiện.

Đăng ký tham dự tại đây