Rate this post

Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến quý hội viên/doanh nghiệp khóa “Đào tạo cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, điện tử áp dụng 3 hệ thống tích hợp ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001” do Sở Công thương TPCT tổ chức.

Đăng ký tham dự tại đây