Rate this post

Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (có hiệu lực từ ngày 01/3/2020).

Theo đó, các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù ngành công an bao gồm:

– Các loại chất cay, gậy điện;

– Súng bắn đạn cao su;

– Quả nổ, quả khói;

– Thiết bị xử lý bom thư;

– Máy dò thuốc nổ;

– Máy soi chiếu tia X;

– Máy phá sóng di động;

– Súng phá hủy cơ cấu nổ;

– Chất chữa cháy – Bột chữa cháy;

– Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy;

– Hệ thống phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động;

– Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình;

– Hệ thống chữa cháy bằng khí;

– Bình chữa cháy xách tay.

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực.