Rate this post

Kính gửi: Quý doanh nghiệp xuất khẩu TP. Cần Thơ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính gửi Quý Doanh nghiệp xuất khẩu thông tin đăng của một số Thương vụ tại nước ngoài về nhu cầu nhập khẩu sản phẩm của các nước (đính kèm đường link).

1. http://vietnamexport.com/dn-anh-can-mua-vai-nguyen-lieu-/vn2532316.html

2.http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-nigeria-can-nhap-khau-che-tra-roi-de-dong-goi/vn2532322.html

3.http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-new-zealand-tim-nha-cung-cap-hat-giong/vn2532331.html

4.http://vietnamexport.com/cong-ty-algeria-tim-doi-tac-viet-nam-trong-linh-vuc-chan-nuoi-thuy-hai-san/vn2532341.html

5. http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-anh-muon-mua-nuoc-dua-viet-nam/vn2532345.html

6.http://vietnamexport.com/doi-tac-ao-tim-kiem-doi-tac-hop-tac-dau-tu-ve-may-tu-dong/vn2532350.html

7.http://vietnamexport.com/moi-tham-du-hoi-thao-giao-thuong-truc-tuyen-viet-nam–algeria-ngay-4112020/vn2532369.html

8. http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-tai-osaka-nhat-ban-can-tim-doi-tac-viet-nam-san-xuat-chan-bong/vn2532378.html

9.http://vietnamexport.com/cong-ty-nhat-ban-can-tim-khach-hang-nhap-khau-gao-co-bo-sung-thanh-phan-calcium/vn2532386.html

10.http://vietnamexport.com/cong-ty-nga-tim-doi-tac-tai-viet-nam/vn2532388.html

11.http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-phap-tim-kiem-nha-cung-cap-xuat-khau-gang-tay-y-te/vn2532394.html

Trân trọng./.

(Nguồn:http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-….)