Rate this post

Địa chỉ: đường 1/5, P Hiệp Thành, ngã 7, Hậu Giang

Giám đốc: Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa

SĐT: 0293.3963 089

Ngành nghề: Phân bón hữu cơ vi sinh