5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 529 Trần Quang Diệu, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ

Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Tốt

SĐT: 0292.3881644 – 3884978

Fax: 0292.3884 121

Email: ydmekong@gmail.com

Web: /https://ydmekong.edu.vn/

Ngành nghề: Đào tạo