5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: KCX & KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hào

SĐT: 0919 462 717

Email: info@cfccobay.com

Web: http://www.cfccobay.com

Ngành nghề: Phân bón NPK, bột giặt, phân phối hóa mỹ phẩm. Nhập khẩu phân bón và hóa chất.