5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: Đường số 4, Khu CN Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Giám đốc: Ông Lê Công Lập

SĐT: 0293 3953 567

Email: phuthinhfood@phuthinhfood.vn

Ngành nghề: Sản xuất trái cây đóng hộp