5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 154 Đ.3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Đinh Khắc Hoàng

SĐT: 0292.3730 296 – 361

Email:  cantho@baoviet.com.vn

Web: http://www.baoviet.com.vn

Ngành nghề: Kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm. Đầu tư vốn và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm theo luật pháp của nhà nước và phân cấp của Tổng Cty.