Rate this post

Địa chỉ: Ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Đại diện tham gia Hiệp hội: Ông Trần Sĩ Tuấn

Số điện thoại: 0939.291298

Email: jisco.vn@gmail.com

Website: http://dinhdongpallet.com.vn/

Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại: Sản xuất đinh dây công nghiệp, gia công máy móc và các vật dụng khác bằng sắt.