Rate this post

Địa chỉ: 610, Đ.30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều , TP Cần Thơ

Giám đốc: Bà Phan Thị Tuyết Nhung

Số điện thoại: 0986 912 405

Email: thienminhtcco@gmail.com; nhungphantmc@gmail.com

Website: http://www.thienminhtc.com

Ngành nghề: Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.