5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 94A Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Tống Ngọc Sự

SĐT: 0292.2240 675 – 3740 966 – 3839 106

Email: scphuocnguyencantho@gmail.com; scphuocnguyen@yahoo.com.vn

Ngành nghề: Kinh doanh vật liệu xây dựng