5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: Ấp L1A, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Giám đốc: Ông Trương Quốc Thái

SĐT: 932827474

Email: htquocphongct@gmail.com

Ngành nghề: Kinh doanh VLXD