Rate this post

Địa chỉ: 269 Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đại diện tham gia Hiệp hội: Ông Nguyễn Văn Mẫn

Số điện thoại: 0949 202789

Email: manhomes@outlook.com.vn

Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thộc chủ sỡ hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.