5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: Lô 28 KCN Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Chen Lai Shih Kuan

SĐT: 0292.3841 026 – 3841 320

Email: mekoffct@hcm.vnn.vn

Web: http://www.klf-group.com/index_en.php

Ngành nghề: Thu mua chế biến Lông vũ và May mặc xuất khẩu