Rate this post

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A – giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Giám đốc: Ông Chung Wai Fu

SĐT: 02933 940 988

Fax: 02933 940 998

Email: patrick_chung@leemanpaper.com

Website: http://www.leemanpaper.com/

Ngành nghề: Sản xuất giấy bao bì cao cấp