5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 171A Huỳnh Cương, P. An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Vũ Phiêu Hùng

SĐT: 0292 3890849

Email: vietmai2007@gmail.com; vuphieuhung@gmail.com

Ngành nghề: Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ, siêu thị