Rate this post

Địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Sách

SĐT: 0939 362526

Email: westtalentvietnam@gmail.com

Website: https://westtalentvietnam.com/

Ngành nghề: Huấn luyện DN, Đào tạo kỹ năng bán hàng, Đào tạo quản lý & lãnh đạo