5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Hòa Bình, số 14-16B Đại Lộ Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Nguyễn Đăng Khoa

SĐT: 0292.7306 010

Email:  lelan.l@chailease.com.vn; lylelan0901@gmail.com; khoa.nd@chailease.com.vn

Website: http://www.chailease.com.vn

Ngành nghề: Cho thuê tài chính