5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 40D, Trần Hoàng Na, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Vũ Long An

Email: longanvu.bbivietnam@gmail.com

Ngành nghề: Quảng cáo, hội thảo