5 (100%) 3 votes

Địa chỉ: 88 Nguyễn Đệ, P.An Thới, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đại diện tham gia Hiệp hội: Luật sư Võ Hoàng Tâm

Số điện thoại: 0292 3687868 – 0706687868

Email: contact@cilaf.vn

Website: https://cilaf.vn/

Ngành nghề: Tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực Đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng, Lao động, sở hữu trí tuệ, bất động sản và giải quyết tranh chấp