Rate this post

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà thanh niên số 41 CMT8, P. An Hòa, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Đại diện tham gia Hiệp hội: Bà Nguyễn Thị Vãnh

Số điện thoại: 0292 3831982

Email: daugiangothongnhat@gmail.com

Ngành nghề: Đấu giá tài sản.