Rate this post

Địa chỉ: 85 phố Đức Giang, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội.

Đại diện tham gia Hiệp hội: Ông Đỗ Quốc Toàn

Số điện thoại: 0944 590856

Email: sales12@hoachatcantho.vn;sales@hoachat.com.vn

Website: https://vietchem.com.vn/

Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); Buôn bán phân bón;