5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 31 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giám đốc: Bà Phạm Ngọc Hương

SĐT: 028 222 34 508

Email: info@diemtuavang.com.vn

Ngành nghề: Sở hữu trí tuệ, tư vấn luật doanh nghiệp, dự án, xây dựng thương hiệu, tổ chức sự kiện truyền thông.