5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: KCN Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Giám đốc: Ông Đặng Xuân Trường

SĐT: 0907 222 225

Email: dangxuantruongp@gmail.com, tanthuanthanhhg@gmail.com

Ngành nghề: Cấu kiện bê tông đúc sẵn