Rate this post

Địa chỉ: 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đại diện tham gia Hiệp hội: Ông Nguyễn Vũ Linh

Số điện thoại: 0374 599363

Email: linhnguyen@toperp.vn

Website: https://toperp.vn/

Ngành nghề: Sản xuất phần mềm