5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 212A, Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Phó Tổng Giám đốc: Bà Trịnh Thị Xuân Lan

SĐT: 0292.3730 018 – 3781 143

Email: hongphatct@gmail.com; vphdqt212@gmail.com

Web:  http://www.hongphatct.com.vn

Ngành nghề: KD đầu tư tài chính các DN, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, mua bán nợ các chứng từ có giá, liên kết thành lập DN và ký kết HĐ hợp tác đầu tư