Rate this post

Địa chỉ: 492/14 KV Tân Mỹ 2, Tân Lộc, Thốt Nốt, TPCT

Giám đốc: Ông Nguyễn Phú Tia

SĐT: 0938 979583

Ngành nghề: Sản xuất rượu mận