5 (100%) 1 vote

Địa chỉ: 492/14 KV Tân Mỹ 2, P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Chủ cơ sở: Ông Nguyễn Phú Tia

SĐT: 0938 979583

Ngành nghề: Sản xuất rượu mận