Rate this post

Địa chỉ:  F2-46,F2-68 Đường Số 6 KDC 586, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ

Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Sử

SĐT: 0292.3918217

Email: support@case.com.vn; nqsu@case.com.vn; dqphong@case.com.vn

Webwww.case.com.vn

Ngành nghề:  Nghiên cứu ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm. Dịch vụ khoa học và CN. Kiểm định hàng hóa XNK trong lĩnh vực lý hóa sinh. Tư vấn phân tích, kiểm nghiệm lý hóa sinh phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường, đánh giá chất lượng sản phẩm,hàng hóa. Tư vấn xây dựng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và xây dựng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Tư vấn và thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị phân tích. Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo. Thông tin khoa học, phổ biến các thành tựu khoa học và kỹ thuật phân tích mới, đào tạo bồi dường nâng cao trình độ nghiệp vụ trên các lĩnh vực đăng ký. Hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đăng ký.