Rate this post

Kính gửi Quý Doanh nghiệp chương trình Tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và CBA phối hợp tổ chức.

Đăng ký tham dự vui lòng điền vào link: https://docs.google.com/forms/d/1frvOypneIEogRWyHa5vc1WhMbc3pJ6lmgcvBmyJgUCI/edit?ts=5efbe771