Rate this post

Với mục đích tăng thêm nguồn hỗ trợ, tạo động lực góp phần chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19. Chương trình TẤM VÉ NGHĨA TÌNH nhằm gửi đến các Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trên địa bàn TP. Cần Thơ. 
– Thời gian: từ ngày 07/07 – 12/07/2021 (06 ngày)
– Địa điểm: Sảnh UBND Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
– Số lượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động khó khăn tại địa bàn Quận Ninh Kiều: 600 hộ tương đương 600 Tấm vé nghĩa tình
Thông tin tiếp nhận thu mua sản phẩm/hàng hóa:
Tiêu Ngụy Uyên Minh – SĐT: 0917 234 295
Email: tieunguyuyenminh@cbamekong.org