Rate this post

Trong năm 2019, CBA đã tổ chức thành công chương trình kết nối hội viên và xúc tiến thương mại, đã tổ chức đoàn doanh nghiệp đến thăm 33 công ty hội viên. Mục đích của chương trình này là để tìm hiểu tình hình kinh doanh của hội viên, đề xuất, kiến nghị của hội viên lên chính quyền thông qua CBA.

Kết quả đạt được của chương trình trong năm 2019 là 8 dịch vụ thương mại được hợp đồng thực hiện và CBA đã chuyển đến các cơ quan chức năng 4 yêu cầu khiếu nại của doanh nghiệp về thủ tục đất đai, thanh kiểm tra, môi trường.

Và để tiếp tục hoạt động ý nghĩa này, bắt đầu từ tháng 3/2020, Văn phòng CBA sẽ khởi động tổ chức đoàn đến thăm 1 đơn vị cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00 Thứ 6, ngày 06/3/2020

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN Cần Thơ (Sea Bank)

Đăng ký tham dự cùng đoàn với Ms Kim Hương: 098 369 3739, contact@cbamekong.org

Kính mời Quý hội viên ủng hộ chương trình và sắp xếp tham dự cùng đoàn.