Rate this post

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật công an nhân dân.

Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (CAND) được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

– Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH;

– Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

– Chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc tự nguyện xin nghỉ thì phải đáp ứng điều kiện:

Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (quy định hiện hành không yêu cầu phải đóng đủ 20 năm BHXH).

Sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định về BHXH và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này…

Nghị định 49/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2019