Hướng dẫn mới về điều kiện để NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm...

Từ 25/5/2020: Mã số BHXH cũng chính là mã định danh y tế

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 2153/QĐ-BYT về Quy chế xác lập, sử dụng và quản...

Giảm 50% phí thẩm định KD hàng hóa có điều kiện đến hết 2020

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 44/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch...

Áp dụng biểu thuế XK, NK ưu đãi mới từ ngày 10/7/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về...

Mẫu hồ sơ đề nghị giảm mức đóng BHXH bắt buộc với doanh nghiệp

Doanh nghiệp đủ điều kiện được đề xuất giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày...

Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch covid-19

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình...

Giảm 50% lệ phí sở hữu công nghiệp đến hết 31/12/2020

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận)...

Cách xử lý khi 01 lô hàng vừa có C/O mẫu D điện tử...

Ngày 19/5/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn 3229/TCHQ-GSQL hướng dẫn trường hợp 01 lô hàng có cả C/O mẫu D điện...

06 lưu ý về việc gia hạn nộp thuế TNDN, thuế GTGT

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 5977/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2020

Từ ngày 21 đến ngày 31/5/2020, một số chính sách mới sau đây bắt đầu có hiệu lực: 1....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIN TỨC MỚI NHẤT

Call Now Button