Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh đến hết năm 2020

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,...

Sửa đổi quy định về điều kiện công nhận kho ngoại quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi,...

Đẩy mạnh trả lương hưu, các khoản trợ cấp không dùng tiền mặt

Đây là nội dung trọng tâm tại Kế hoạch 1823/KH-BHXH về đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ...

Cơ chế tạm quản hàng hóa theo Công ước Istanbul

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Điểm tin văn bản mới nổi bật tuần 23 năm 2020

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật đã cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 08/6 -...

Giảm 20% mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu đến hết năm 2020

Đây là nội dung tại Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy...

Điểm tin văn bản mới nổi bật tuần 22 năm 2020

1. 02 trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm...

Nâng mức giảm trừ gia cảnh bản thân NNT lên 11 triệu đồng/tháng

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá...

Giảm phí đăng ký giao dịch đảm bảo từ nay đến hết 2020

Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao...

Nhiều đoàn viên được hỗ trợ thêm 500.000 đồng do Covid-19

Quyết định 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Tổng Liên đoàn...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIN TỨC MỚI NHẤT

Call Now Button