Rate this post

‘Thời gian qua, bên cạnh số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng, số lượng doanh nghiệp thua lỗ và tạm ngưng hoạt động vẫn còn tăng cao’.

Đây là một trong những vấn đề được nêu tại Hội thảo “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp cải thiện” vừa diễn ra chiều 14/2, do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức.

Thời gian qua, bên cạnh số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng, số lượng doanh nghiệp thua lỗ và tạm ngưng hoạt động vẫn còn tăng cao. Cụ thể, năm 2018, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có trên 11.000 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh nhưng số lượng thực tế đang hoạt động chỉ có hơn 7.700 doanh nghiệp và gần 1/3 doanh nghiệp trong số này đều báo lỗ.

Số lượng doanh nghiệp thua lỗ và tạm ngưng hoạt động vẫn còn tăng cao.

Đặc biệt, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng; chi phí lao động tăng cao; kinh nghiệm khởi nghiệp chưa cao; môi trường cạnh tranh không kịp thay đổi theo xu thế của thị trường; khả năng xử lý cũng như ứng biến với sự thay đổi thị trường của cácdoanh nghiệp còn thấp.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là: trình độ chủ doanh nghiệp, vốn xã hội, trình độ công nghệ, chính sách hỗ trợ và tiếp cận tài chính… Do vậy, giải pháp để khắc phục khó khăn, các chủ doanh nghiệp cần nâng cao trình độ chuyên môn; lập kế hoạch kinh doanh cụ thể, tiếp cận nguồn vốn; tập trung nghiên cứu thị trường, đưa sản phẩm xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp nên mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động bán hàng trên cơ sở nắm bắt được các thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng hiện nay.

Tại Hội thảo, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Thời gian tới, thành phố tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững thông qua các hoạt động như: tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; minh bạch, công khai các chính sách về quy hoạch ngành, lĩnh vực mà thành phố định hướng để thu hút, mời gọi nhà đâu tư. Về phía doanh nghiệp, cần nhanh chóng tiếp cận thông tin thị trường để có chiến lược thích ứng và mở rộng thị trường./.

Nguồn Báo Cần Thơ

Hình ảnh tại hội thảo