Rate this post

Nhận lời mời của Hội Doanh nghiệp Cần Thơ (CBA) để chia sẻ chuyên đề: “Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp”

Hạnh phúc khi các Doanh nhân say sưa không biết khái niệm thời gian. Ai cũng sẵn lòng thu nhận & vun bồi cái mới.

Đặc biệt xúc động khi Doanh nhân dễ mến và tích cực học tập nhất lớp Lê Trang đã phát biểu: “Em đã tiêu tốn hàng trăm triệu để đi học kiến thức quản lý, nhưng hôm nay em mới được nghe những bài học thật sự sâu sắc về quản lý thực hành”

Có Doanh nhân quyết định đưa cả Vợ đi học sau 1 buổi nghe nói chuyện và mời Thầy về thăm Công ty.

Nhiều Doanh nhân đã được giải quyết hết vấn đề sau 2 ngày ròng rã học hơn 16 giờ.

Và cuối cùng, như nhiều bạn trẻ, Anh Chị Doanh nhân xin chữ ký lưu niệm và liên lạc! 😍💖

Hạnh phúc giản đơn khi trao tặng các Anh Chị Doanh Nhân cách sống và kinh doanh tốt đẹp hơn!

Cảm ơn Hội DN Cần Thơ và Em Minh Uyen Tieu Nguy đã kết nối và chăm sóc.
Các ơn nhà tài trợ sách quý cho Doanh Nhân!

Nguồn: Giảng viên Tung Thanh Nguyen