Rate this post

Ngày 12/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1155/QĐ-BHXH về Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Theo đó, các trường hợp chấm dứt hợp đồng của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT bao gồm:

– Hợp đồng hết thời hạn và không được gia hạn.   

– Hợp đồng đã được gia hạn một lần. (nội dung mới)

– Tổ chức dịch vụ không đáp ứng đủ nhân lực hoặc nhân viên không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1155/QĐ-BHXH . (nội dung mới)

– Tổ chức dịch vụ vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng đã ký.

– Tổ chức dịch vụ không hoàn thành kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng được giao. (Trước đây quy định thời gian là 2 năm liên tiếp)

– Tổ chức dịch vụ vi phạm pháp luật, bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. (nội dung mới)

– Tổ chức dịch vụ có một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Giả mạo hổ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT.

+ Thực hiện không đúng quy định về: Sử dụng biên lai thu tiền; thu tiền của người tham gia; không nộp tiền hoặc nộp không đúng số tiền đã thu; nộp tiền không đúng thời gian.

+ Có hành vi gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

+ Không trả số BHXH, thẻ BHYT của người tham gia.

– Thay đổi chủ thể ký hợp đồng hoặc căn cứ pháp lý. (nội dung mới)

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Quyết định 1155/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 12/5/2022 và thay thế Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016.