Rate this post

Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vu phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020.

Theo đó, bổ sung các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch như sau:

– Túi nhôm (dùng để đựng kit test);

– Vỏ dưới que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra);

– Vỏ trên que kiểm tra (dùng để lắp ráp tạo que kiểm tra);

– Ống chứa mẫu kiểm tra (dùng để đựng mẫu kiểm tra);

– Giá đỡ ống nghiệm (dùng để cố định các ống chứa);

– Que lấy mẫu dịch tỵ hầu (dùng lấy mẫu cần kiểm tra);

– Que lấy mẫu dịch ngoáy mũi (dùng lấy mẫu cần kiểm tra).

Quyết định 1921/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền.